પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનઅરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

 
અહી કલિક કરો જનરલ પ્રોવિડન્‍ટ ફંડમાંથી પાર્ટ ફાઇનલ ઉપાડ મેળવવા માટે અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ઓઇલ એન્‍જિન સબસીડીના કેસોની તપાસણી
અહી કલિક કરો કુવા સબસીડી કેસ
અહી કલિક કરો કબુલાત / બાહેંધરી પત્રક
અહી કલિક કરો કપાસ/ધાન્‍ય/તેલીબીયા/કઠોળ ઉત્‍પાદન કાર્યક્રમ હેઠળ સુધારેલ ખેતઓજાર સહાયતિ દરે ખરીદ કરવા ખેડૂતોએ કરવાની અરજીનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો અનુ. જાતિ ખેડૂત માટે બળદની ખરીદી પર સહાય મેળવવા માટેનું અરજીફોર્મ
અહી કલિક કરો હરીજન ખેડૂત માટે બળદ ગાડાની ખરીદી પર સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો સરદાર પટેલ આવાસ યોજના મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યક્રમ ઇન્‍દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મકાન બાંધવા સહાય કેસ મંજૂર કરવા બાબત.
અહી કલિક કરો સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્‍વરોજગાર યોજના હેઠળ ધિરાણ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક તથા ચકાસણી પત્રક પ્રથમ ધિરાણ/પૂરક ધિરાણ
 
  આગળ જુઓ