પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનઅરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

 
અહી કલિક કરો નવી ખાનગી શાળા વર્ગ કે ધોરણ વધારાની મંજૂરી અને માન્‍યતા આપવા માટેનો નમૂનો
અહી કલિક કરો જિલ્‍લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર
અહી કલિક કરો રાષ્‍ટ્રીય પ્રસુતિ સહાય કાર્યક્રમ પ્રસુતિ દરમ્‍યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો બાલીકા સમૃદ્ધિ યોજના (બી.એસ.વાય.) રૂ. ૫૦૦/- નો જન્‍મોત્તર લાભ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા હેઠળ નવું / ડુપ્‍લીકેટ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો રેશનકાર્ડમાં નામ વધારવા / કમી કરવા / કાર્ડ રદ કરવાની અરજી
અહી કલિક કરો ખેતીની જમની બિનખેતીના હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી
અહી કલિક કરો ગામતળની જમીન સરકારી પંચાયત કર્મચારી તરીકે રહેણાંકના હેતુ માટે બેઠા આપવા બાબત
અહી કલિક કરો ગામતળની જમીન જોહર હરાજીની મળવા બાબત
અહી કલિક કરો ગામતળની જમીન રહેણાંકના હેતુ માટે લાગુ જમીન તરીકે આપવા બાબત
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ