શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો) Facebook Twitter

ટેન્ડર્સ

Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
સંબંધિત વેબસાઈટ
પ્રજાસેતુ , સાબરકાંઠા જીલ્લા પંચાયત

જીલ્લા વિષે

ઇડર ના રાવને અંકુશમાં રાખવા માટે સુલતાન અહમદ પહેલાએ જિલ્લાના મુખ્ય મથક હિંમતનગરની મુળ સ્થાપના ઇ.સ. ૧૪ર૬ માં કરી હતી. સુલતાનને આ સ્થળ ખુબ પસંદ હતું. એમ કહેવાતું અને તેથી તેનું નામ અહમદનગર, રાખવામાં આવ્યું.

ત્યાર બાદ ઇ.સ. ૧૮૪૮ માં ઇડર રાજયને તે પાછું સોંપવામાં આવ્યું. અને તેના રાજા હિંમતસિંહજીના નામ પરથી તેનું હાલનુંનામ હિંમતનગર રાખવામાં આવ્યું હતું. પ૦૦ ફુટ ઉંચાઇની ખડકાળ ટેકરીવાળા ઇડરગઢની તળેટીમાં ઇડર અતિ રમણીય રીતે વસેલું છે. ડુંગર ઉપર આવેલા કિલ્લાની મજબુતાઇ કહેવતરુપ બની ગઇ છે. ઇડરીઓ ગઢ જીતવો એ અશકય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા બરોબર છે. ચીની મુસાફર હયુ-એન-સંગે (ઇ.સ. ૬૪૦ ) તેની નોંધપોથીમાં વડાલીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેને ચીની ભાષામાં ઓ.ચા.લી. કહે છે.

વધારે...
 • શહેર -
 • વિસ્‍તાર- ૩૮૬૯૭૨.૭૩ હેક્ટર
 • તાલુકાઓ-
 • ગ્રામ પંચાયત- ૪૫૬
 • સાક્ષરતા- ૭૫.૭૫%
 • ગામડા - ૭૧૨
 • કુલ વસ્તી- ૧૪૦૩૨૯૧
 • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૧૧૬૭૭૦૭
 • શહેરી વસ્તી - ૨૩૭૧૫૮
 • અનુસુચિત જાતિ - ૧૨૬૨૯૬
 • અનુસુચિત જન જાતિ -૩૩૧૩૧૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 605032