પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

 
  સપ્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર મુ. આરસોડિયા
  ઈડરિયો ગઢ
  રાજચંદૂવિહાર